Plesk giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất cho việc quản trị Server, VPS và Hosting. Plesk là phần mềm quản lý hosting chuyên nghiệp hàng đầu thế giới của Parallels được nhiều nhà cung cấp dịch vụ Server, VPS\

Giải pháp về Control Panel toàn diện nhất dành cho Web Hosting.  Parallels Plesk Panel là phần mềm quản lý hosting duy nhất tích hợp với tính năng thiết kế web, giao diện storefront SaaS và phân hệ Billing. Parallels Plesk Panel mang đến lợi nhuận tối đa để cho nhà cung cấp dịch vụ Web Hosting.

© 1994 - 2016 NetNam Online. All right Reserved