Control Panel quản trị Hosting và máy chủ tốt nhất được biết đến trên Internet. cPanel và WHM (Web Hosting Manager – một phần của cPanel dành cho người quản trị hệ thống) làm cho cuộc sống dễ dàng hơn cho người quản trị website lẫn người quản trị máy chủ. Nó cung cấp công cụ trên giao diện web dễ sử dụng, mạnh mẽ thực hiện nhiệm vụ cần thiết một cách nhanh chóng, dễ dàng, và đáng tin cậy.

© 1994 - 2016 NetNam Online. All right Reserved